Svenska Spel monopol på väg att försvinna?

Som ni kanske hör talas om då och då så har det svenska spel monopol som funnits i Sverige sedan 1934 minskat sina marknadsandelar bit för bit under de senaste 15 åren. Från att spelbolag utan svenskt tillstånd endast hade 3% av den svenska spelmarknaden år 2003 så hade de 2009 ca 15% och år 2015 hade dessa bolag hela 21% av den totala spelmarknaden. När nu även politikerna verkar ha bestämt sig för att förändringar ska ske verkar Svenska Spels monopol på väg bort.

Utlandsregistrerade spelbolag tar över spelmarknaden

Fortfarande kan man väl säga att Svenska Spels ställning är relativt stark i Sverige men den minskar alltså stadigt. I rena siffror så kan sägas att svenskregistrerade spelbolag omsatte ca 17 miljarder kr år 2016 och de utlandsregistrerade bolagen ca 5 miljarder kr vilket var en ökning med 16 procent sedan 2015. Troligtvis kommer den fortsätta att minska sin ställning då det förmodligen är den äldre generationen av spelare som hänger kvar vid det som upplevs svenskt och tryggt och kanske har en mindre vana att spela via nätet.

Det svenska spelmonopolet i förändring

Under 2018 planerar regeringen att lägga fram en ny lagstiftning för ett licenssystem för att stärka säkerheten för spelkonsumenterna i Sverige. Bakgrunden till detta är att man anser att Svenska Spels monopol behöver förändras då den anses rörig och osäker för spelarna. En annan del i förslaget är även att dela upp Svenska spel och att den svenska spelmarknaden konkurrensutsätts vilket alltså innebär att bolag kan få bedriva spelverksamhet här under svensk licens. Man vill alltså göra det möjligt för seriösa aktörer att ta sig in på den svenska marknaden och följa svenska regler.

Politikerna menar att det skydd för konsumenterna som funnits med Svenska Spel delvis försvinner när utländska spelbolag tar över spelmarknaden och man vill genom dessa reformer återta en del av statens kontroll. Det som dock ska nämnas i detta sammanhang är att man vill att den landbaserade kasinoverksamheten (Casino Cosmopol) och de s.k. värdeautomaterna (Jack Vegas) fortsätter att vara en del av det statliga spelmonopolet.  Det kanske kan låta lite paradoxalt att avveckla ett statligt monopol samtidigt som man stärker statens kontroll över samma marknad men detta är i realiteten vad som kommer att hända. Dessa förändringar anses bli den slutgiltiga dödsstöten för svenska spel monopol.

Något dom diskuteras flitigt är hur bolagen som får svensk licens ska beskattas. Politikerna verkar dock nu vara överens om att skattesatsen ska ligga på ca 18%. Man menar att skatten inte får vara för hög för att avskräcka de utlandsbaserade spelbolagen att söka den svenska licensen men samtidigt tillräckligt konkurrenskraftig för att attrahera bolagen att få operera under svensk lagstiftning. När politikerna har lagt fram dessa förslag så har man tittat på andra länder som genomfört liknande förändringar av deras spelmarknader och liknande skattesatser har verkat vara gångbara. Något som man även kunnat konstatera och som är intressant är att en majoritet av spelarna har velat spela hos bolagen med inhemska licenser.

Möjligheter att motverka spelmissbruk och pengar till sociala verksamheter

Enligt Folhälsomyndigheten är ca 2 procent av befolkningen fast i någon form av spelberoende. Detta är en siffra som skrämmer och ett spelmissbruk kan ha långtgående konsekvenser för människors liv i form av raserade relationer och ekonomi. Siffran har legat stadigt men skillnaden är fler yngre numera hamnar i spelmissbruk. Unga män är en grupp som är extra utsatt.

Politikernas förslag ämnar som sagt till att stärka konsumenternas skydd och man har menat att en oreglerad spelmarknad bidrar till att öka spelmissbruket. Man vill genom att få fler bolag att verka under svensk lagstiftning kunna påverka dem att ta ett större ansvar för de s.k. ”problemspelarna” i form av att exempelvis oftare stänga av spelare som spelar för mycket och för okontrollerat och reglera annonsering av spelreklam. Många är dock oroliga att spelbolagen kommer ha för mycket att säga till om även om de går under svensk licens och att rädslan för att de ska flytta utomlands igen om de blir för hårt reglerade kommer göra att skyddet för konsumenterna i slutändan kanske inte kommer stärkas så mycket.

Något annat som har diskuterats är bolagens roll när det gäller att ge tillbaka en del av sina intäkter till sociala verksamheter som exempelvis ungdomsidrott. Svenska Spel har länge varit en stor sponsor till svensk sport och föreningsverksamhet och många är oroliga över vad som ska hända när det svenska spel monopolets roll försvinner. Företrädare för de bolag som är intresserade att komma in på en ny konkurrensutsatt svensk spelmarknad påpekar dock att det inte finns fog för denna oro då menar att idrottsverksamheten och andra verksamheter istället kan gynnas av att ha spelbolagen på svensk mark i form av lukrativa sponsoravtal.

Hur det i slutändan kommer se ut på den svenska spelmarknaden och om Svenska Spels monopol kommer ha kvar någon roll på den svenska marknaden står självklart skrivet i stjärnorna men en sak som är ganska säker är att det aldrig kommer bli som förr igen.